Print

21st Century Schools

 

21st Century Schools

In the period of November – December 2018 ZG Dominium Cultural Hub was licensed provider of the project “21st Century Schools” which was organized and supported by Biro for development of education of Republic of Macedonia.

75 trainings with teachers from secondary schools from Skopje, Kumanovo, Veles, Kriva Palanka and Kratovo had been organized.

Main aim of the project was strengthening the capacities of the teachers from secondary education in working with the students in today’s modern context.

Project agenda consisted of four parts, which were brought in front of teachers using modern interactive techniques which is expected to further develop their competencies.

Print

Етно-методолошко истражување

Спроведена методолошки работилници за студенти и двонеделно теренско етнографско истражување за време на кои антрополози кои стекнале магистерски титули на Универзитетот на Кембриџ и Универзитетскиот колеџ на Лондон под водство на проф-др. Илина Јакимовска, а по методологијата на “peer-to-peer“ учење, пренесоа дел од знаењето на студентите на Факултатот за етнологија и антропологија при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје

Print

Креативност меѓу редови, 2015

Наслов на проектот: "Креативност меѓу редови"

Период на имплементација: 16.03.2017 – 07.05.2017 (Скопје)

Поддржан од: Министерство за култура на Р. Македонија

Координатор: Катарина Кречева

Print

Кодирај се креативно

 

Овој проект ја истражува детската креативна перцепција на ИТ јазикот преведен во цртеж, кој се додава во приказната под мотото: DIGITAL YOUR SELF your QRtivity.

Целта и ефектот на овој проект е најмладите да го осетат сопствениот креативен дух во производ со применета вредност во секојдневниот живот и создавање на свој сопствен QR identity-личен креативен печат.