Print

Кодирај се креативно

 

Овој проект ја истражува детската креативна перцепција на ИТ јазикот преведен во цртеж, кој се додава во приказната под мотото: DIGITAL YOUR SELF your QRtivity.

Целта и ефектот на овој проект е најмладите да го осетат сопствениот креативен дух во производ со применета вредност во секојдневниот живот и создавање на свој сопствен QR identity-личен креативен печат.

 

Наслов на проектот: "Кодирај се креативно"

Период на имплементација: 16.03.2014 – 07.05.2014 (Скопје)

Поддржан од: Ј. У. Конгресен центар ,,Александар Македонски" 

Координатор: Марија Милошевска

Проектот е дел од фестивалот за креативни индустрии Скопје креатива и е спроведен во основното училиште ,,Мирче Ацев" во Скопје со деца на возраст од 7-10 години.

Фотографии

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors